jorge satorre

Jorge Satorre, The erratic. Measuring compensation, 2009

Jorge Satorre, The erratic. Measuring compensation, 2009, preparatory drawing. Courtesy: the artist

In de zomer van 2009 zocht en vond Jorge Satorre (Mexico) in Nederland een grote zwerfkei. Zo’n enorme kei die tijdens de laatste IJstijd door gletsjers vanuit Scandinavië naar Nederland werd meegevoerd. Satorre bracht de kei terug naar Scandinavië, het gebied van herkomst. Satorre’s project verwijst naar de veranderingen in het Nederlandse landschap in de loop van de tijd, ooit ten gevolge van heftige geomorfologische processen, in de afgelopen eeuwen vooral door het ingrijpen van de mens. Daarnaast wil Satorre de manier waarop wij met ons landschap omgaan aan de kaak stellen. In het geval van Maasvlakte 2 bijvoorbeeld, worden de gevolgen ervan voor het milieu gecompenseerd door de aanleg van een natuurreservaat.

Behalve dat de kei oorspronkelijk uit Scandinavië afkomstig is, is er nog een andere verbinding met deze noordelijke landen: de harde zeewering aan de noordwestelijke rand van Maasvlakte 2 wordt gemaakt van stenen uit Scandinavië.
De kunstenaar brengt met potloodtekeningen, net als bij het storyboard van een film waarin zowel feitelijke als gefantaseerde details worden getoond, verslag uit van de gebeurtenissen. Een tekening van een verzonnen protest aan het begin van de terugreis van de kei naar Scandinavië, werd in het najaar van 2009 geplaatst als billboard aan de rand van de Maasvlakte.

-----

The Making of

-----

Jorge Satorre (1979, Mexico) zoekt naar historische momenten, vergeten verhalen en gebeurtenissen en voegt daar zijn persoonlijke beleving aan toe. Met zijn tekeningen creëert hij als het ware nieuwe mythes, waarin feit en fictie verweven zijn. Hij werkte in 2009 aan Piaxtla Indicaria, Piaxtla is een stadje in Puebla, Mexico, dat gevaar loopt te verdwijnen omdat de inwoners naar de VS emigreren. De voortdurende verhuizingen zorgen ervoor dat de bestaande landbouw en de ouderen in de steek gelaten worden, nu de jongeren vertrekken. De achterblijvende bevolking is afhankelijk van geld dat hun familie vanuit het buitenland opstuurt. Anderhalve maand lang was Satorre in dienst van de gemeenschap van Piaxtla om hun herinneringen, de gebeurtenissen, het omringende landschap, de familieverhalen, legendes etcetera op te tekenen en zo de individuele herinneringen te verzamelen van een stadje dat dreigt te verdwijnen. Het tweede deel van het project zal bestaan uit het volgen van de route die de eerste immigrant volgde naar de VS in november 1953, van Piaxtla naar Greenwich, Connecticut. De reis zal dienen als metafoor voor het zoeken naar de American Dream en om potentiële locaties te vinden en te tekenen voor het filmen van een denkbeeldige remake van de film Two Lane Blacktop (Monte Hellman, 1971).