paulien oltheten

Paulien Oltheten, Mooi als twee paar benen even gelijk lopen, 2009.

Pauline Oltheten, Mooi als twee paar benen even gelijk lopen, 2009. Courtesy: the artist.

Voor Portscapes bezocht Oltheten meerdere malen de Rotterdamse Maasvlakte. Vanwege de enorme schaal en het ontbreken van een vertrouwd referentiekader komen mensen hier in een heel andere verhouding te staan tot hun omgeving. In haar project heeft ze vooral de relatie van de mensen onderling in het hun omringende landschap willen benadrukken. Als tijdens een van haar bezoeken haar aandacht door een gebeurtenis of een tafereel werd getrokken, vroeg ze de passanten om bepaalde handelingen nog eens te herhalen. Deze handelingen legde ze vast op foto. De ambivalentie ‘gaat het goed of juist niet’ is vooral in de filmpjes mooi waar te nemen. Tijdens het bekijken ervan krijg je de neiging in te willen grijpen en er persoonlijk voor te zorgen dat het moment suprême inderdaad zal plaatsvinden.

Met de fotografische beelden heeft Oltheten vijf kleine en een groot billboard gemaakt. De kleine billboards zijn collages van allerlei situaties en activiteiten die typisch zijn voor de Maasvlakte, zoals motorcrossen, het spotten van vogels en boten, het kiten, maar ook beelden van wandelaars. Deze beeldverhalen laten zien hoe mens en omgeving samen een geheel vormen. Soms is er sprake van een verdubbeling: 1 wordt 2. Net zoals er eerst één Maasvlakte was en er straks twee zullen zijn.

De foto’s en video’s waren van 1 oktober tot en met eind december te zien in en rond Futureland, het informatiecentrum van Maasvlakte 2. Eerder, op 14 augustus 2009, werd een billboard van haar werk geplaatst langs de A15.

De openbare ruimte is bij uitstek het werkterrein van Paulien Oltheten (1982, Nijmegen). Schijnbaar terloops zoekt zij met haar foto- en videocamera naar bijzondere momenten waarop mensen en objecten in de openbare ruimte samenkomen. Daarbij heeft ze het vermogen om op kleine en subtiele details in te zoomen, waardoor haar foto’s en filmbeelden vaak een grote poëtische kracht krijgen. Deze beelden voorziet ze van handgeschreven aanwijzingen. Ze laten zien hoe mensen zich in het publieke domein bewegen en hoe het persoonlijke in relatie staat tot het openbare. Haar boek Street Theory (met Hans Aarsman en Tijs Goldschmidt, NAi Publishers, 2008) brengt zo’n honderd foto’s, videostills en tekeningen van Oltheten bij elkaar, die allemaal er van getuigen hoe we de openbare ruimte gebruiken, hoe we ons er doorheen bewegen, er in zitten of stilstaan, en hoe we ons er in gedragen, en bovenal hoe we ons verhouden tot andere mensen en objecten. Oltheten voorziet haar opvallende beelden van intrigerende situaties vaak van handgeschreven aantekeningen die onderdeel van het geheel worden en waarmee een nieuwe, narratieve laag wordt toegevoegd.

-----

The making of

----

Paulien Oltheten, ( 1982 Nijmegen ) woont en werkt in Amsterdam. Recente tentoonstellingen enprojecten zijn: One moment it’s really beautifull, Fons Welters, Amsterdam, 2009; Radical Autonomy, Centre D’art Contemporaine, Saint Nazare, France; Off the record, Stedelijk Museum in de Stad, Art Amsterdam, Amsterdam; Estafette, FOAM, Amsterdam; ...ze stonden namelijk recht ( curator Thijs Goldscmidt), De Bewaerschole, Burg Heemstede, 2007, Capricious, SMBA, Amsterdam; Findings, Carl Berg Projects, Amsterdam.