Presentatie Portscapes tijdens Art Rotterdam 2009

Portscapes ging van start tijdens de persconferentie van Art Rotterdam 2009. Op 5 februari volgde een excursie met als thema: het Portscapes programma, de visie die aan het programma ten grondslag ligt, de kunstenaars en het tijdschema. Het Havenbedrijf Rotterdam NV, SKOR, Latitudes (als curatoren) en de kunstenaars Marjolein Dijkman en Ilana Halperin hielden een presentatie. Op 8 februari volgde het eerste Portscapes project: ‘6 hours Tide Object with Correction of Perspective’ (2009).